насочен

насочен
насо̀чен, , <-и>
прил puntàto, rivòlto

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • насочен — гл. устремен, отправен, ориентиран, упътен, напътен, обърнат, тласнат гл. определен, предназначен …   Български синонимен речник

 • антисоциален — (грч anti, лат socialis) 1. недруштвен, 2. насочен против општото добро …   Macedonian dictionary

 • интровертен — (лат. intra, vertere) свртен, насочен кон сопствената внатрешност, затворен, повлечен, осамен …   Macedonian dictionary

 • комплот — (фр. complot) завера, таен договор насочен против некого …   Macedonian dictionary

 • конвергентен — (лат. convergere заемно се приближува) што се приближува заемно, што се стреми кон иста цел, што е еднакво насочен …   Macedonian dictionary

 • концентричен — (лат. concentrare) 1. што има заеднички центар 2. што е насочен од повеќе страни во еден правец, кон една цел …   Macedonian dictionary

 • кумулус — (лат. cumulus) метеор, густ облак со јасно оцртани рабови, повеќе или помалку вертикално насочен, со џумки што му даваат изглед на карфиол …   Macedonian dictionary

 • линк — (анг. link) 1. микробранова врска, насочена радиокомуникациска врска што се остварува со насочен сноп електромагнетно зрачење меѓу две параболични антени 2. комп. а) поврзување на два фајла или на група податоци така што промените извршени во… …   Macedonian dictionary

 • радијален — (лат. radialis) 1. што оди од центарот или кон центарот во вид на зраци 2. астр. насочен во правецот на полупречникот …   Macedonian dictionary

 • тенденциозен — (лат. tendentiosus) пристрастен, насочен со одредена намера, кон одредена цел (често злонамерен, пресметан да извлече некоја корист) …   Macedonian dictionary

 • тендира — (лат. tendere) се стреми, има наклоност кон некого или кон нешто, гравитира, насочен е кон определен правец …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”